Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

Foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak

A múzeumpedagógiai fejlesztések célja a múzeum oktatási szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletnek a kialakítása, melyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítását. A múzeumok iskolabarát megújulását, modernizációját szolgáló lépések sorában elengedhetetlen a szakmai-tartalmi szemléletváltás elérése a kultúraközvetítés módszertani eszközeiben is. Ezzel szervesen összefüggő stratégiai alapfeladat az új, szorosabb együttműködési formák kialakítása az iskolákkal, valamint az iskolai oktatás lehetőségeinek kiszélesítése.

Múzeumi órák a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban:


1. KIÁSOTT TÖRTÉNELEM 

Célcsoport: 10-18 éves diákok
Csoportlétszám: 20-30 fő
A foglalkozás időtartama: 45 perc

Célunk az általános és középiskolai történelem­oktatáshoz kapcsolódóan Dunaújváros és környéke történetének bemutatása, elsősorban a tárgyi emlékek alapján.
A foglalkozás menete: vetítettképes prezentáció, kiállításnézés, tárgyalkotás, tesztlap.

Hat részből álló RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI vonatkozású tanórák múzeumi környezetben való megtartása régész és történelem szakos pedagógus közreműködésével.
A múzeum régészeti gyűjteménye lehetővé teszi a Dunaújváros környéki lelőhelyeken feltárt anyag révén több történelmi/régészeti korszak behatóbb megismerését.
A bevezető régészeti/szakmai előadásokat, prezentációkat az állandó kiállításban folytatott demonstrációs program, illetve az egyéni és csoportos feldolgozást is preferáló feladatok egészítik ki. Az élményszerűség erősítése kreatív manuális aktivitásokkal, illetve a digitális technika bevonásával is történik.

Témakörök:

 1. A múzeum
 2. Mit csinál a régész?
 3. Dunaújváros az őskorban
 4. Dunaújváros a rómaiak idején. Intercisa
 5. Dunaújváros a népvándorláskorban
 6. A honfoglaló magyarok

2. RÉGEN ÉLT EMBEREK EMLÉKEI - RÓMAI KOR 

Célcsoport: 5-7 éves óvodásoknak
Csoportlétszám: 10-20 fő
A foglalkozás időtartama: 45 perc

Célunk az óvodai neveléshez kapcsolódóan Dunaújváros és környéke történetének bemutatása, elsősorban a tárgyi emlékek alapján.

Hat részből álló RÉGÉSZETI ÉS KÖRNYEZETISMERETI vonatkozású sorozat.
A foglalkozások múzeumi környezetben való megtartásához a múzeum régészeti és helytörténeti gyűjteményének ókori leletei lehetővé teszik, hogy a Dunaújváros környéki lelőhelyeken feltárt anyag a római kori emberek életmódjának behatóbb megismerésére adjon módot.
A bevezető régészeti/szakmai előadásokat, prezentációkat az állandó kiállításban folytatott demonstrációs program, illetve az egyéni és csoportos feldolgozást is preferáló feladatok egészítik ki. A manuális kreatív program az élményszerűséget szolgálja.

Tematika elemei: ókori életmód

 1. Volt egyszer egy római tábor (kőtár, fürdő meglátogatása)
 2. Milyen öltözéket viseltek a rómaiak? (beöltözés lepelruhába)
 3. Római kori lakoma (gyümölcsök kóstolása)
 4. Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek? (játékok kipróbálása)
 5. Hol laktak a rómaiak? (padlófűtés, faldíszítés)
 6. Hogyan közlekedtek a római korban (utak, kocsik)

3. TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓS CSOPORTOK SZÁMÁRA 

Célcsoport: 17-18 éves diákok
Csoportlétszám: 10-30 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc

Középiskolai történelemtanárok kezdeményezésére készítették el munkatársaink azokat az előadásokat, amelyek célja egy-egy téma alaposabb körüljárása. Az előadásokat olyan csoportok számára ajánljuk, amelyek a történelem tanulmányozását mélyebb szinten, források felhasználásával végzik, amelyek diákjai a kötelező tananyagnál részletesebb ismeretanyag befogadására is készek.

Témakörök:

 1. A régészet és a természettudományok (annak bemutatása konkrét példákon, hogyan vesz részt a régészeti források kutatásában a fizika, a kémia, a fizikai anthropológia, az archeozoológia, az archaeobotanika és a genetika)
 2. A római városok építészete (a városkutatás forrásai, településtípusok, a városok kialakulása, szerkezete, jellegzetes épületei, közművek, védelmet szolgáló építmények stb.)
 3. A római hadsereg (a római hadsereg kutatásának forrásai, a principatus hadseregének szervezete, alakulatok, táborok, a késő római hadszervezet átalakulása stb.)
 4. Mithras, a Győzhetetlen Nap (a mithraizmus forrásai, misztériumvallások, a mithraeumok szerkezete, berendezése, a szakrális narratíva, a közösség szerveződése stb.)

.

Speciális foglalkozás a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban:


4. LELETSIMOGATÓ (fogyatékkal élőknek)

Csoportlétszám: 15-20 fő
Időtartam: 45 perc

Célunk a fogyatékkal élő gyermekek készség és képesség fejlesztése a múzeumi környezetben megvalósítható ismeret- és élménynyújtással.
Az egyes foglalkozások első felében frontális foglalkozás keretében az állandó kiállításban az animátor beszélget a gyerekekkel a vonatkozó témáról. Ezt követően a csoport megismerkedik a múzeumi tárggyal, a gyerekek kézbe vehetik azt, majd az animátor és a restaurátor irányításával, a gyógypedagógus segítségével kézműves-foglalkozáson vesznek részt. Kiscsoportos munka keretében megismerkednek az alapanyagokkal, a kivitelezési technikákkal. Olyan tárgyakat készítenek, melyek kötődnek a témához. A csoportos és egyéni munka keretében végzett foglalkozás élményszerűvé teszi az elhangzottakat. A foglalkozások témáihoz kapcsolódóan elkészített tárgyakat hazavihetik a gyerekek.
A több érzékszervre ható program minden fázisában közreműködik a gyerekeket elkísérő gyógypedagógus is.
 

Témakörök:

 1. Neolitikum: hűvös, csiszolt, pattintott, sima, érdes (kőeszközök)
 2. Bronzkor: hajlítás, tekerés, lapítás, domborítás (bronzékszer)
 3. Bronzkor: képlékeny, szilárd, nyomkodott, karcolt, kicsi, nagy (kerámia)
 4. Bronzkor: vessző, sár, cölöp, gödör, bőr, szőr (lakóhely)
 5. Ókor: sisak, kard, nyílvessző, tábor, diploma, pénz (katona)
 6. Ókor: szobor, dombormű, freskó, mozaik, oszlop (művészet)
 7. Ókor: dió, kocka, csont, zseton, golyó, tábla (játék)
 8. Honfoglalás: gyapjú, nemez, tarsoly, öv, csat (viselet)
 9. Néprajz: bölcső, láda, rokka, kemence, szövés, fonás (életmód)
 10. Városépítés: tégla, habarcs, falazás, vakolás, utcák, ligetek (lakóhely)

Tematikus foglalkozás a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban:


5. LELETVALLATÓ 

Célcsoport: 6-18 éves gyerekeknek
Csoportlétszám: 20-30 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc

Célunk az általános iskolai történelemoktatáshoz kapcsolódóan Dunaújváros és környéke történetének bemutatása, elsősorban a tárgyi emlékek alapján.

Az egyes foglalkozások első felében frontális foglalkozás keretében az állandó kiállításban ismertetést hallgatnak meg a gyerekek a vonatkozó témáról. Ezt követően az animátor és a restaurátor irányításával megismerkedhetnek a múzeumi tárggyal, kézbe vehetik azt, majd kézműves foglalkozáson vesznek részt. Kiscsoportos munka keretében megismerkednek az alapanyagokkal, szerszámokkal, a kivitelezési technikákkal. Olyan tárgyakat készítenek, melyek kötődnek a foglalkozás témájához. A csoportos és egyéni munka keretében végzett foglalkozás élményszerűvé teszi az elhangzottakat. A foglalkozások témáihoz kapcsolódóan elkészített tárgyakat hazavihetik a gyerekek.

Témakörök:

 1. Kőből készült szerszámok
 2. Sár a tűzben
 3. A réztől a vasig
 4. A római kocsi
 5. Intercisai sisak
 6. Isteni kellékek
 7. Képmás másképp
 8. Százéves szoba
 9. Versengő városépítők
 10. Ami nem fért be a múzeumba

6. MESÉLŐ MÚZEUM (óvodásoknak)

Célcsoport: 5-7 éves óvodásoknak
Csoportlétszám: 15-20 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc

Célunk az óvodai neveléshez kapcsolódóan Dunaújváros és környéke történetének bemutatása, elsősorban a tárgyi emlékek alapján.

Az egyes foglalkozások első felében frontális foglalkozás keretében az állandó kiállításban mesét hallgatnak meg a gyerekek a vonatkozó témáról. Ezt követően a csoport tagjai az animátor és a restaurátor irányításával megismerkednek a múzeumi tárgyakkal, kézbe vehetik azokat, majd kézműves-foglalkozáson vesznek részt. Kiscsoportos munka keretében megismerkednek az alapanyagokkal, szerszámokkal, a kivitelezési technikákkal. Olyan tárgyakat készítenek, melyek kötődnek a foglalkozás témájához. A csoportos és egyéni munka keretében végzett foglalkozás élményszerűvé teszi az elhangzottakat.

A foglalkozások témáihoz kapcsolódóan elkészített tárgyakat hazavihetik a gyerekek.

Témakörök:

 1. Titkok palotája (A múzeum)
 2. Kincskeresők kalandjai (A régészek)
 3. Az őskori bögre meséje
 4. Ókori állatmesék
 5. Egy római kori család története
 6. Kőkép-mese (Mithras)
 7. A honfoglaláskori kislány legkedvesebb lova
 8. Mit rejt a ládafia? (Néprajz)
 9. Baba, buba, bábu
 10. Városmese (Dunaújváros)